BERITA DAN INOVASI

 • Penajaan

  Menyelaras dan menguruskan hal ehwal penajaan pelajar serta membantu menyelesaikan masalah kewangan pelajar dengan pinjaman sedia ada bagi yang berkeperluan.

 • Kaunseling

  Menjalankan dan melaksanakan Program Pembangunan Modal Insan berdasarkan pendekatan kaunseling secara profesional yang merangkumi aspek perkembangan, pencegahan, pemulihan dan intervensi.

 • Keusahawanan

  Melahirkan warga universiti yang mempunyai ciri-ciri usahawan berintegriti.

 • Penginapan

  Menginsaniversitikan penginapan dan perkhidmatan yang berkaitan di universiti.