Pusat Pentadbiran Hal Ehwal Pembangunan Pelajar

Pusat Pentadbiran

 • Membantu Timbalan Naib Canselor dalam hal-hal yang berkaitan perlaksanaan dasar dan pentadbiran HEP selaras dengan halatuju Universiti dan Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi)
 • Merancang, melaksana dan mengawal pengurusan kewangan HEPA
 • Merancang,  melaksana dan memantau hal ehwal berkaitan perjawatan, pembangunan staf dan kebajikan staf serta pelajar
 • Pengawalan disiplin dan perilaku pelajar berpandu akta dan peraturan yang diluluskan oleh pihak berkuasa universiti dan kerajaan
 • Mengawal hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar yang merangkumi aspek biasiswa, tajaan, pinjaman, insurans, kesihatan, pengagihan zakat dan pengangkutan pelajar
 • Mengawal program/ aktiviti yang dilaksanakan oleh MPP/ MPD/ persatuan/ kelab/ sekretariat/ anak negeri dan lain-lain yang seumpamanya
 • Menyelia pelaksanaan program-program flagship HEPA seperti NRIC dan CONVEX
 • Mengurusetia Majlis Pemilihan Siswa
 • Mengurusetia Pelaksanaan Program Siswa Lestari
 • Mengurusetia Mesyuarat Sekretariat Timbalan-timbalan Naib Canselor/ Timbalan Rektor IPTA
 • Memberi penasihatan kepada HEPA kampus-kampus cawangan dalam pelaksanaan dasar HEPA
 • Pemonitoran dalam memastikan KPI HEPA yang ditetapkan dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan seperti CAP PSPTN-Holistik Student Development dan KPI APEX yang melibatkan pelajar

Waktu Pejabat

Isnin - Khamis
8.10 am-5.10 pm

Jumaat:
8.10am -12.00pm
2.45pm-5.10 pm
Sabtu/Ahad: Tutup

KAMPUS CAWANGAN

 • Kejuruteraan

  BHEPA Kampus Kejuruteraan
  Nibong Tebal,
  Pulau Pinang

  Kesihatan

  BHEPA Kampus Kesihatan
  Kelantan

LOKASI BHEPA

Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
H20-H24 Kompleks Cahaya
11800 USM
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang


 

Jaringan