UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR

Unit Pembangunan Pelajar

Menstrategi dan merangka pelan pembangunan kepimpinan dan pengukuhan sahsiah pelajar, kebudayaan, dan kesukarelawanan

Merancang, melaksana dan memantau aktiviti yang dirancang untuk pembangunan kepimpinan dan sahsiah pelajar, kebudayaan dan kesukarelawanan

Mewujudkan dan mengukuhkan jaringan kerjasama dalam bidang berkaitan bagi tujuan pembangunan bersama antara IPTA dan pada peringkat nasional dan antarabangsa

Menstrategi dan merangka pembangunan kompetensi melalui latihan berbentuk intensif dan pembangunan keupayaan serta latihan – latihan persediaan kepimpinan pelajar

Menguruskan hal ehwal komitmen terhadap aktiviti universiti dan pihak luar, penyediaan fasiliti dan kepakaran dalam bidang kebudayaan

Memantau dan mentadbir pengurusan tugas harian dan pengurusan pejabat

Merancang dan menguruskan hal ehwal kebajikan dan latihan pembangunan kompetensi staf serta memantau prestasi staf

Mengurus dan mengawal selia aset dan inventori

Menentukan pengurusan dan pentadbiran akur kepada dasar dan peraturan sedia ada

Merancang dan menguruskan hal ehwal kewangan termasuk peruntukan tahunan, perbelanjaan , pembelian dan pelupusan aset dan lain-lain

Waktu Pejabat

Isnin - Khamis
8.10 am-5.10 pm

Jumaat:
8.10am -12.00pm
2.45pm-5.10 pm
Sabtu/Ahad: Tutup

KAMPUS CAWANGAN

 • Kejuruteraan

  BHEPA Kampus Kejuruteraan
  Nibong Tebal,
  Pulau Pinang

  Kesihatan

  BHEPA Kampus Kesihatan
  Kelantan

LOKASI BHEPA

Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar & Alumni
H20-H24 Kompleks Cahaya
11800 USM
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang


 

Jaringan